Anordnare

Ange anordnare som ansvarar för ansökan.


Fältet är obligatoriskt.

* Uppgiften är obligatorisk

Ombud

Ange information om ombudet.

Fältet är obligatoriskt.

Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.

* Uppgiften är obligatorisk

Fysiska personer som ingår i ombudets ledning

Lägg till de fysiska personer som ingår i ombudets ledning, d.v.s. de personer som ingår i ombudets styrelse, är verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder ombudet. Minst en person måste läggas till för att gå vidare i ansökan.

  • Lägg till

Minst en fysisk person måste anges för att gå vidare i ansökan.
  • Ta bort

Fysisk person

Ange information om den fysiska personen

Fältet är obligatoriskt.

Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt. Ogiltigt filformat. Endast PDF tillåts.
Intyget har inte anmärkningar
Fältet är obligatoriskt. Ogiltigt filformat. Endast PDF tillåts.
Intyget har inte anmärkningar
Fältet är obligatoriskt. Ogiltigt filformat. Endast PDF tillåts.
Intyget har inte anmärkningar
Fältet är obligatoriskt. Ogiltigt filformat. Endast PDF tillåts.
Intyget har inte anmärkningar
Fältet är obligatoriskt. Ogiltigt filformat. Endast PDF tillåts.
Intyget har inte anmärkningar

* Uppgiften är obligatorisk

  •  Bakåt
  • Spara person 

Försäljningsställen

Lägg till de försäljningsställen som hör till ansökan. Om ombudet har flera försäljningsställen ska samtliga anges.

  • Lägg till

  • Ta bort

Försäljningsställe

Ange information om försäljningsställe.

Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.

* Uppgiften är obligatorisk

  •  Bakåt
  • Spara försäljningsställe 

E-post för anordnare

Ange e-post för återkoppling om ansökan.

E-post är obligatoriskt. Kontrollera att samma e-post adress angetts i båda fälten.
  • Skicka in ansökan